KARIERA

.wrapper-pl { text-align: center; font-size: 14px; position: absolute; right: 0; bottom: 0; } .wrapper-pl .mainMenu-pl { background:#ffc800; opacity: 0.9; border-top-right-radius: 10px; border-top-left-radius: 10px; text-align: left; width: 200px; margin-left: auto; } .wrapper-pl .mainMenu-pl .item-title { padding: 8px 10px 8px 20px; cursor: pointer; text-decoration: none; } .wrapper-pl .mainMenu-pl .sub:after { content:"+"; float: right; } .wrapper-pl .mainMenu-pl .item-pl .item-menu-pl { padding: 10px 10px 10px 30px; } .wrapper-pl .mainMenu-pl .subMenu-pl { display: none; } .wrapper-pl .mainMenu-pl .border-bottom { border-bottom: 1px solid #333; } .wrapper-pl .mainMenu-pl .spacer { padding: 5px 0; } .wrapper-pl .subMenu-pl { background: #333; } .wrapper-pl .subMenu-pl .item-menu-pl:hover { background-color: #009cd7; cursor: pointer; } .wrapper-pl .item-pl a { text-decoration: none; color: #000; } .wrapper-pl .subMenu-pl a { color: #fff; text-decoration: none; } jQuery(function() { jQuery('#onas').on('click', function(e) { if( jQuery(".rekrutacja").hasClass("is-active") ) jQuery(".rekrutacja").toggle("show").toggleClass("is-active"); jQuery(".onas").toggle("show").toggleClass("is-active"); }); jQuery('#rekrutacja').on('click', function(e) { if( jQuery(".onas").hasClass("is-active") ) jQuery(".onas").toggle("show").toggleClass("is-active"); jQuery(".rekrutacja").toggle("show").toggleClass("is-active"); }); });

WITAMY W KILOUTOU
W FIRMIE, W KTÓREJ NAJWIĘKSZYM KAPITAŁEM SĄ LUDZIE.

Wiemy, że wiedza, umiejętności i doświadczenie naszych pracowników są gwarancją realizacji celów biznesowych. Naszą firmę tworzą wyjątkowi ludzie, pełni pasji oraz zainteresowań, które sukcesywnie wspieramy. Dostrzegamy potencjał naszych pracowników oraz dajemy możliwość dalszego rozwoju w strukturach firmy, zarówno pionowego jak i poziomego. Docenimy Twój talent i pomożemy Ci znaleźć optymalne stanowisko w Kiloutou. Dołącz do nas!

KOGO SZUKAMY?

Ciebie

Nie ma znaczenia pochodzenie, narodowość, rasa, wyznanie, płeć czy wiek. Szanujemy naszych kandydatów, traktując proces rekrutacji jako jeden z najbardziej priorytetowych. Stosujemy jasne kryteria doboru kandydatów, informujemy szczegółowo o zakresie obowiązków na danym stanowisku,  zasadach pracy w Kiloutou, a po skończonym procesie damy Ci feedback – zawsze.