CENTRUM
TESTOWE

Wiemy, że gwarancją Twojego skutecznego działania jest w 100% sprawny sprzęt.

Nasz zespół mechaników, zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i jakości, szczegółowo sprawdza każdą maszynę przed dopuszczeniem jej do wypożyczenia. 

Po każdym wynajmie

  • Czyścimy sprzęt.
  • Sprawdzamy stan techniczny.
  • Przeprowadzamy regularne przeglądy prewencyjne zgodnie z założonym harmonogramem.
  • Zapewniamy przeprowadzenie badań ustawowych w dostarczonym sprzęcie np. dozór UDT, pomiary elektryczne, przeglądy, badania techniczne przyczep itp., oraz przeglądy konserwatorskie
  • W przypadku awarii przeszkolona kadra techniczna naprawia sprzęt zgodnie z naszymi standardami pracy.
  • Współpracujemy z autoryzowanymi serwisami producentów maszyn w zakresie napraw i dostaw części zamiennych.
  • Wyceniamy uszkodzenia powstałe w trakcie wynajmu, przedstawiony w sposób jasny i klarowny
  • Żółta etykieta kończąca proces sprawdzenia i naprawy maszyny jest gwarancją przeprowadzonej kontroli zgodnie ze standardami Kiloutou